Αξέχαστες πατρίδες: Βουρλά, "Το καμάρι της Ερυθραίας". Οι Βουρλιώτες έφυγαν, αφήνοντας πίσω όλο το «είναι» τους.
Πήραν μαζί τους το μεγαλείο την ελληνικής ψυχής και προχώρησαν το δρόμο της προόδου στη μητροπολιτική πατρίδα.